Standpunten

 • Woningbouw: gevarieerd en voorzieningen die meegroeien.

  Fractie

  01. Woningbouw: ...

  Woningbouw: gevarieerd en voorzieningen die meegroeien.

  Lees meer
 • Stikstof: gezamenlijke opgave en geen gedwongen onteigeningen.

  Fractie

  02. Stikstof: ...

  Stikstof: gezamenlijke opgave en geen gedwongen onteigeningen

  Lees meer
 • Duidelijke hoofdstructuur en ruimtelijke indeling.

  Fractie

  03. Duidelijke ...

  Duidelijke hoofdstructuur en ruimtelijke indeling.

  Lees meer
 • Betaalbaar en uitvoerbaar wonen en ondernemen.

  Fractie

  04. Betaalbaar en ...

  Betaalbaar en uitvoerbaar wonen en ondernemen.

  Lees meer
 • Samen maken we Flevoland.

  Fractie

  05. Samen maken we ...

  Samen maken we Flevoland.

  Lees meer
 • Hoogwaardige werkgelegenheid.

  Fractie

  06. Hoogwaardige ...

  Hoogwaardige werkgelegenheid.

  Lees meer
 • MKB schakelteam.

  Fractie

  07. MKB schakelteam.

  MKB schakelteam.

  Lees meer
 • Geen forenzen provincie.

  Fractie

  08. Geen forenzen ...

  Geen forenzen provincie.

  Lees meer
 • Geen nieuwe windmolens.

  Fractie

  09. Geen nieuwe ...

  Geen nieuwe windmolens.

  Lees meer
 • Netwerkcapaciteit uitbreiden.

  Fractie

  10. Netwerkcapaciteit ...

  Netwerkcapaciteit uitbreiden.

  Lees meer
 • Samenwerking MRA / Zwolle / EHZ.

  Fractie

  11. Samenwerking MRA / ...

  Samenwerking MRA / Zwolle / EHZ.

  Lees meer
 • Landbouw innovatie.

  Fractie

  12. Landbouw innovatie.

  Landbouw innovatie.

  Lees meer
 • Goed onderwijs: MBO-HBO-Uni.

  Fractie

  13. Goed onderwijs: ...

  Goed onderwijs: MBO-HBO-Uni.

  Lees meer
 • Ondernemersverenigingen en bedrijfskringen beter ondersteunen.

  Fractie

  14. ...

  Ondernemersverenigingen en bedrijfskringen beter ondersteunen.

  Lees meer
 • Recreatie & toerisme: recreatiegebied Zeewolde-Biddinghuizen.

  Fractie

  15. Recreatie & ...

  Recreatie & toerisme: recreatiegebied Zeewolde-Biddinghuizen.

  Lees meer
 • Schoenmaker blijf bij je leest: kerntaken.

  Fractie

  16. Schoenmaker blijf ...

  Schoenmaker blijf bij je leest: kerntaken.

  Lees meer
 • IJmeerverbinding.

  Fractie

  17. IJmeerverbinding.

  IJmeerverbinding.

  Lees meer
 • Financiën op orde, uitgaven = middelen.

  Fractie

  18. Financiën op orde, ...

  Financiën op orde, uitgaven = middelen.

  Lees meer
 • Harmonie tussen wonen, werken, landbouw en natuur.

  Fractie

  19. Harmonie tussen ...

  Harmonie tussen wonen, werken, landbouw en natuur.

  Lees meer
 • Lelylijn.

  Fractie

  20. Lelylijn.

  Lelylijn.

  Lees meer
 • Niet alles kan meer in Flevoland.

  Fractie

  21. Niet alles kan meer ...

  Niet alles kan meer in Flevoland.

  Lees meer
 • Middenbestuur: tijd om door te bouwen en ons te richten op de kerntaken.

  Fractie

  22. Middenbestuur: tijd ...

  Middenbestuur: tijd om door te bouwen en ons te richten op de kerntaken.

  Lees meer
 • Lelystad Airport open.

  Fractie

  23. Lelystad Airport open.

  Lelystad Airport open.

  Lees meer
 • Vraaggestuurd OV / Mobility As A Service.

  Fractie

  24. Vraaggestuurd OV / ...

  Vraaggestuurd OV / Mobility As A Service.

  Lees meer
 • Energieopwekking inzetten in eigen provincie.

  Fractie

  25. Energieopwekking ...

  Energieopwekking inzetten in eigen provincie.

  Lees meer
 • Belasting eenvoudig en laag.

  Fractie

  26. Belasting eenvoudig ...

  Belasting eenvoudig en laag.

  Lees meer
 • Water (kwaliteit, zwemwater, bereikbaarheid, waterplanten).

  Fractie

  27. Water (kwaliteit, ...

  Water (kwaliteit, zwemwater, bereikbaarheid, waterplanten).

  Lees meer
 • Nijkerkerbrug.

  Fractie

  28. Nijkerkerbrug.

  Nijkerkerbrug.

  Lees meer
 • Fietsenknooppunt.

  Fractie

  29. Fietsenknooppunt.

  Fietsenknooppunt.

  Lees meer
 • Geothermie.

  Fractie

  30. Geothermie.

  Geothermie.

  Lees meer
 • Het karakter van Flevoland.

  Fractie

  31. Het karakter van ...

  Het karakter van Flevoland.

  Lees meer
 • Dijkversterking voor een droge en veilige provincie.

  Waterschap

  01. Dijkversterking ...

  Dijkversterking voor een droge en veilige provincie.

  Lees meer
 • Waterbeheer en waterkwaliteit op innovatie manier aanpakken.

  Waterschap

  02. Waterbeheer en ...

  Waterbeheer en waterkwaliteit op innovatie manier aanpakken.

  Lees meer
 • Tarieven gelijk houden.

  Waterschap

  03. Tarieven gelijk houden.

  Tarieven gelijk houden.

  Lees meer
 • Klimaatbestendigheid in extreem droge en natte perioden.

  Waterschap

  04. ...

  Klimaatbestendigheid in extreem droge en natte perioden.

  Lees meer
 • Samenwerken met boeren.

  Waterschap

  05. Samenwerken met de ...

  Samenwerken met de boeren.

  Lees meer
 • Waterschap voorziet in eigen energiebehoefte.

  Waterschap

  06. Waterschap voorziet ...

  Waterschap voorziet in eigen energiebehoefte.

  Lees meer
 • Innovatie op waterverontreiniging.

  Waterschap

  07. Innovatie op ...

  Innovatie op waterverontreiniging.

  Lees meer
 • Duurzame bedrijf economisch verantwoorde renovatie.

  Waterschap

  08. Duurzame bedrijf ...

  Duurzame bedrijf economisch verantwoorde renovatie.

  Lees meer
 • Is het waterschap een vanzelfsprekendheid (voor u)?

  Waterschap

  09. Is het waterschap ...

  Is het waterschap een vanzelfsprekendheid (voor u)?

  Lees meer
 • Veiligheid is ook cybersecurity.

  Waterschap

  10. Veiligheid is ook ...

  Veiligheid is ook cybersecurity.

  Lees meer
 • Blauwalgbestrijding.

  Waterschap

  11. Blauwalgbestrijding.

  Blauwalgbestrijding.

  Lees meer
 • Onder NAP, klimaatbestendig.

  Waterschap

  12. Onder NAP, ...

  Onder NAP, klimaatbestendig.

  Lees meer