04. Klimaatbestendigheid in extreem droge en natte perioden.

Wij willen allemaal dat Flevoland zowel de extreem droge als natte perioden kan beheersen. Maar daarvoor moeten we gericht samenwerken en oog hebben voor de diverse gebieden in Flevoland. Daarom is het nodig dat we zoveel mogelijk samenwerken met gemeenten, boeren en ondernemers. Zodat we zowel in stedelijk als landelijk gebied klimaatbestendig zijn.

Klimaatbestendigheid in extreem droge en natte perioden.