07. Innovatie op waterverontreiniging.

We willen allemaal dat verontreinigd water gezuiverd wordt. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat een andere aanpak vereist is. Daarom willen wij dat zuivering op innovatieve, bedrijfseconomische wijze wordt gedaan. Zodat we ook in de toekomst voorbereid zijn op het schoonhouden van verontreinigd water.

Innovatie op waterverontreiniging.