24. Vraaggestuurd OV / Mobility As A Service.

We willen allemaal snel het openbaar vervoer kunnen pakken om van A naar B te komen in Flevoland. Maar we vinden het ook zonde als de bussen en treinen leeg door onze provincie rijden. Daarom zetten we vol in op vraaggestuurd OV, waarbij we vraag en aanbod veel beter bij elkaar brengen. Zodat iedereen het OV kan blijven gebruiken op een tijdstip dat aansluit bij de behoefte.

Vraaggestuurd OV / Mobility As A Service.