05. Samen maken we Flevoland.

We willen allemaal dat we onze zaken makkelijk geregeld krijgen. Maar de gemeenten en de provincie zijn twee aparte overheden. Daarom investeren we in de samenwerking tussen gemeenten en provincie. Zodat we niet verzanden in bureaucratie waar inwoners en bedrijven niets aan hebben. Er komt de komende jaren een grote woningbouwopgave op heel Flevoland af. Het invullen van de randvoorwaarden daarvoor is belangrijk. Maar als gemeenten en provincie onderling niet met elkaar in gesprek zijn, is dat niet goed voor onze onderhandelingspositie naar het Rijk. Daarom moeten we samenwerken aan Flevoland en als gemeenten en provincie eenzelfde geluid laten horen richting het Rijk. Zodat we de voorzieningen, noodzakelijk voor de groei van onze provincie, kunnen realiseren.

Samen maken we Flevoland.