Seniorennetwerk

Het Seniorennetwerk van de VVD is opgebouwd uit lokale en regionale seniorennetwerken. Deze organiseren lokaal of regionaal bijeenkomsten over thema’s die voor senioren belangrijk zijn.

Het Seniorennetwerk van de VVD is opgebouwd uit lokale en regionale seniorennetwerken. Deze organiseren lokaal of regionaal bijeenkomsten over thema’s die voor senioren belangrijk zijn.
Het Seniorennetwerk wordt landelijk aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit Monique BoskmaLysbeth van Valkenburg-Lely en Marijke Vos-Maan.

De stuurgroep in Flevoland bestaat uit: Rene van der Avoort (voorzitter), Meintje Jonker, Janneke Sparreboom, Netty van Stenus en Tiny Winter.
Leden van de klanbordgroep Flevoland zijn Jozée Hasenaar-Venmans, Jacques Raadschelders, Janraaijmakers en Simon van Erk.

Jaarlijks vindt een Seniorennetwerkcongres plaats in samenwerking met de VVD-fractie.

Het speelveld

Alle maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de ouder wordende mens en de politieke vertaalslag daarvan.

Doelstellingen

  • Aandacht vragen voor en toetsen van politieke beleidsvelden als het gaat om zaken die voor senioren van belang zijn
  • Inzet van talenten van VVD-senioren in en buiten de partij
  • Klankbord en podium voor kennis en kunde ten behoeve van de partij

Actuele thema's

  • Pensioenen
  • Zorg
  • Wonen
  • Mobiliteit
  • Contact