Verkiezingsprogramma VVD Flevoland 2023-2027

Voor de Provinciale Staten en waterschap verkiezingen van maart 2023 heeft de VVD Flevoland haar verkiezingsprogramma samengesteld. Dit programma is tot stand gekomen met input van bedrijven, instellingen en leden. Maar altijd met de liberale grondbeginselen als uitgangspunt.