VVD Flevoland is een instelling die valt onder de ANBI

De VVD Flevoland is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan de VVD Flevoland fiscaal af te trekken.

Naam ANBI:

Stichting Statenfractie VVD Flevoland

Ook bekend als:

VVD Flevoland

Telefoonnummer:

0620329343

K.v.K.

39084079

RSIN/Fiscaal nummer:

815582122

Website adres:

www.vvdflevoland.nl

E-mail:

h.vanvliet@flevoland.nl

 

 

Adres:

p/a Langervelderslag 42

Postcode:

8223 PD

Plaats:

Lelystad

 

 

Postadres:

p/a Postbus 28

Postcode:

8200 AA

Plaats:

Lelystad

Verantwoording

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J. de Reus
Penningmeester: H.W.E. van Vliet
Secretaris: J.J. Klijnstra - Rippen

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Statenfractie VVD Flevoland is er op gericht om middelen te reserveren ten behoeve van de campagne voor de Statenverkiezingen van de VVD Flevoland. De campagnegelden worden bijeengebracht door Statenleden, Gedeputeerden, de VVD Kamercentrale Flevoland, leden van de VVD afdelingen in Flevoland en andere donateurs die een bijdrage willen leveren aan de campagne van de VVD Flevoland. 

Beloningsbeleid
Beloningen - in welke vorm dan ook – is niet aan de orde.
Het bestuur werkt volledig zonder enige beloning.

Uitgeoefende activiteiten
Besteding van de gelden is puur gericht om de campagne van de VVD Flevoland voor de Statenverkiezingen te kunnen bekostigen.