VVD Flevoland is een instelling die valt onder de ANBI

De VVD Flevoland is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan de VVD Flevoland fiscaal af te trekken.

Naam ANBI:

Stichting Statenfractie VVD Flevoland

Ook bekend als:

VVD Flevoland

Telefoonnummer:

0620329343

K.v.K.

39084079

RSIN/Fiscaal nummer:

815582122

Website adres:

www.vvdflevoland.nl

E-mail:

f.achtien@flevoland.nl

 

 

Postadres:

Jan Voermanstraat 3

Postcode:

1318RR

Plaats:

Almere

 

 


Verantwoording

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: M. Smeels-Zechner
Penningmeester: J. de Haan
Secretaris: F.A. Achtien

Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Statenfractie VVD Flevoland is er op gericht om middelen te reserveren ten behoeve van de campagne voor de Statenverkiezingen van de VVD Flevoland. De campagnegelden worden bijeengebracht door Statenleden, Gedeputeerden, de VVD Regio Flevoland, leden van de VVD netwerken in Flevoland en andere donateurs die een bijdrage willen leveren aan de campagne van de VVD Flevoland. 

Beloningsbeleid
Beloningen - in welke vorm dan ook – is niet aan de orde.
Het bestuur werkt volledig zonder enige beloning.

Uitgeoefende activiteiten
Besteding van de gelden is puur gericht om de campagne van de VVD Flevoland voor de Statenverkiezingen te kunnen bekostigen.