Kennismaking Ateliermeester

Woensdag 18 december jongstleden vergaderde de commissie Ruimte op een speciale plaats: Stationsplein 182 in Lelystad, waar sinds begin november het Atelier Flevoperspectieven is gevestigd. In het Atelier wordt gewerkt aan de op handen zijnde Omgevingsvisie. Tijdens deze vergadering kon de commissie kennis maken met de Ateliermeester Co Verdaas. De heer Verdaas is twee weken geleden gestart, bij de opening van het Atelier.

De heer Verdaas vertelde dat hij het proces als heel bijzonder ervaart. 'Alle provincies maken een Omgevingsvisie, maar Flevoland doet het echt anders. Het is vernieuwend en apart, en dat zingt rond. Er wordt dan ook op ons gelet', zo begon de heer Verdaas zijn verhaal.
Wat is er dan zo bijzonder aan? De provincie heeft besloten om echt van buiten naar binnen te werken. Het Atelier vormt een ontmoetingsplek en biedt partijen en mensen van binnen en buiten de regio een plek om stil te staan bij de ontwikkelingen die op Flevoland afkomen en daar vervolgens betekenis aan te geven. Dat gebeurt fysiek in het Atelier en virtueel via
de website 
www.visieopflevoland.nl én op social media zoals twitter en facebook.

De  heer Verdaas stond nadrukkelijk stil bij de rol van de Provinciale Staten. Ook voor de leden van de Staten is dit een nieuwe aanpak, die vertrouwen en flexibiliteit vereist. Namens de VVD houden zich primair Eduard Plate en Janet Klijnstra bezig met dit proces. De energie zit er goed in, we hebben er zin in!

Janet Klijnstra.