Nieuwe Omgevingsvisie Flevoland

Wat voor een provincie gaat Flevoland worden? We zijn gestart met het maken van de nieuwe Omgevingsvisie Flevoland (OVF). De huidige visie dateert van 2005 en er is veel veranderd. De aftrap begon bij de Statenconferentie op 25 juni. Daar werd de richting al duidelijk. Een korte visie, gericht op flexibiliteit, met ruimte voor nieuwe opgaven, nieuwe netwerken, inspelend op behoeften van inwoners en bedrijven. We wilden de provincie in, en ook over de grenzen van de provincie heen kijken en aansluiten op de nieuwe Omgevingswet. Onder hoede van Jaap Lodders (Gedeputeerde voor o.a. Ruimte) verscheen vervolgens een Startnotitie, die in oktober breed gesteund werd aangenomen in Provinciale Staten.

Drie fasen

De nieuwe Omgevingsvisie wordt in drie fasen gemaakt en zal over ongeveer 2 jaar klaar zijn.

Fase 1:  Atelier Flevopersperspectieven (gestart)
Fase 2:  Omgevingsvisie Flevoland (2e helft 2016)
Fase 3:  Uitwerking regionale maatschappelijke vragen (vanaf begin 2017)

Door deze manier van werken vormt de Omgevingsvisie een framewerk dat gedurende een langere periode flexibele kan inspelen op actuele maatschappelijke vragen en inzichten.


Atelier Flevoperspectieven

Het is een binnen en wellicht ook buiten Flevoland reizend open atelier, gevestigd aan het Stationsplein in Lelystad, en ook bereikbaar via www.visieopflevoland.nl en https://www.facebook.com/visieopflevoland/

We gaan, met ateliermeester Co Verdaas,  op zoek naar de bijzondere kwaliteiten van Flevoland en naar relevante maatschappelijke trends. Wat is de eigenheid van Flevoland? Wat is de invloed van maatschappelijk trends op onze positie? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk en hoe kunnen we die faciliteren? Welke zijn bedreigend, en hoe kunnen we die afwenden? Wat wordt de positie van Flevoland binnen Nederland?  En welke positie willen de gemeenten in Flevoland innemen?

In de Ateliers worden gebiedspartners zoals gemeenten, waterschappen en organisaties van binnen en buiten Flevoland uitgenodigd, maar ook inwoners, bedrijven, andere belangstellenden en onafhankelijke denkers en trendwatchers. De bevindingen worden halverwege 2016 gepresenteerd. In vervolgartikelen komen Janet Klijnstra en ik hierop terug.

Via de Commissie Ruimte en door deelname aan de ateliers is Provinciale Staten actief betrokken bij het maken van de OVG. Binnen onze fractie ligt dit onderwerp primair bij Janet en mijzelf. Voor vragen of suggesties: e.plate@flevoland.nl  of J.Klijnstra-Rippen@flevoland.nl

 

Eduard Plate (mede namens Janet).