Beantwoording vragen over voorgenomen bezuiniging Rechtbank Lelystad

De VVD Flevoland heeft op 7 september 2015 schriftelijke vragen gesteld aan het College met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen met betrekking tot de rechtbank in Lelystad.

In de bijlage treft u de vragen en de beantwoording aan van het college.