Niet nog meer windmolens in Flevoland!

Niet nog meer windmolens in Flevoland!

Niet nog meer windmolens in Flevoland!


De ruimte in Flevoland is schaars.


Wij vinden het belangrijker om te focussen op woningbouw, bedrijventerreinen en landbouw.


Nieuwe windparken tasten de leefomgeving van onze steden en dorpen aan en passen niet langer in onze provincie, maar veel beter op zee.


Flevoland doet al genoeg voor het klimaat.


Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er geen nieuwe windparken meer gebouwd kunnen worden.