Duidingsdebat

Duidingsdebat

Voorzitter,


Ik wil beginnen hier in de eerste plaats nogmaals BBB te feliciteren met de verkiezingsuitslag. Hiervan gaat een duidelijke boodschap uit die wij als VVD ook ter harte zullen nemen en wij voelen de taak voor een goede balans tussen de belangen van zowel het platteland als de steden in onze provincie. 


In de tweede plaatst dank aan de Verkenners, de heren Van Maaren en Sietsma, voor hun inzet en de rapportage van bevindingen voor een nieuw college.


Zoals u heeft kunnen lezen in de rapportage lag onze voorkeur nadrukkelijk bij een breed college. De verkiezingsuitslag geeft naast een grote winnaar een groot versplinterend politiek landschap. 

Die versplintering vraagt wat de VVD betreft om een college die alle geledingen in deze Staten vertegenwoordigd. Dat is geen makkelijke opgave vanwege tegenstrijdige opvattingen en belangen. Maar volgens de fractie van de VVD was het zeer wenselijk om deze mogelijkheid te onderzoeken.


Echter uit de verkenning is gebleken dat dit geen haalbare kaart is vanwege posities die partijen in hebben genomen. Dat betreuren wij en delen vervolgens de conclusie van de Verkenners dat dan, gelet op de verkiezingsuitslag en de eerste programmatische verkenning die zij gedaan hebben, dat een coalitie met meer accent op rechts aan de orde is.


Wij zullen dan ook graag het gesprek met BBB, PVV, CU en SGP aan gaan. En het zal spannend worden. Spannend of we er uit gaan komen met z’n vijven. Elke partij neemt zijn eigen ideeën, opvattingen en bedenkingen mee. Maar ik ben er van overtuigd dat we allemaal het belang van Flevoland voor op zullen zetten en bereid zullen zijn compromissen te sluiten. Dat vraagt deze verkiezingsuitslag van ons.


Hierbij richten wij ons op dat wat wel kan in plaats van wat niet kan. Wij zullen niet toetreden tot een college dat alles op slot wil gooien, alles overhoop trekt of wetten en regels naast zich neer wil leggen.

We zetten in op een verbindend college. Die verbinding zoekt hier, met alle partijen en opvattingen in Provinciale Staten, maar nog belangrijker in onze Flevolandse samenleving. Een college dat niet alleen maar problemen gaat signaleren maar vooral daadwerkelijk gaat aanpakken en oplossen. We zoeken een daadkrachtig college. Hiervoor is ervaring en nieuw elan nodig. Die ervaring en gewenste continuïteit kunnen wij leveren met onze kandidaat gedeputeerde Jan de Reus. Hij heeft de afgelopen jaren volhardend bewezen, op onderwerpen als mobiliteit en wonen, vol te willen blijven gaan om Flevoland vooruit te brengen. 


Als liberalen zijn wij optimistisch, het verlies aan zetels was even slikken, maar we pakken de draad weer op en blijven ons inzetten voor onze mooie provincie. We kijken dan ook met plezier uit naar de volgende stap in het proces, waarbij we op inhoud mogen verkennen of we gezamenlijk in staat zijn om te komen tot een nieuwe coalitie en college voor Flevoland. Wij nemen het advies van de Verkenners over.