Er zijn twee nieuwe belangrijke taken naar de provincie gekomen, die bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland.

Er zijn twee nieuwe belangrijke taken naar de provincie gekomen, die bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland.

Wat hebben we afgelopen jaren bereikt?


Er zijn twee nieuwe belangrijke taken naar de provincie gekomen, die bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland.


We kregen van het Rijk een woningbouwopgave voor het realiseren van ruim 100.000 nieuwe huizen. Als provincie gaan we, samen met de gemeenten, over woningbouwlocaties. Dit jaar hebben we gezamenlijk een plan bij het Rijk neergelegd over waar, wanneer en onder welke voorwaarden Flevoland kan groeien.


Daarnaast zijn we gestart met het gebiedsproces, als onderdeel van de aanpak van de stikstofproblematiek. Samen met de landbouwsector werken we aan realistische doelen en een realistische aanpak, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn en aan hun toekomst kunnen werken.


Volgend jaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De Flevolandse VVD zal blijven doorbouwen aan Flevoland.