Tevreden met de plannen voor 100.000+ woningen!

Tevreden met de plannen voor 100.000+ woningen!

Tevreden met de plannen voor 100.000+ woningen! 


De Flevolandse VVD is tevreden met de afspraken tot nu toe met het Rijk over de woningbouwopgave.


De afspraken leggen we in 2023 vast in regionale woondeals. 


In Flevoland lijkt het bouwen van 40.000 woningen tot 2030 realiseerbaar.


Voor ons kan wonen echter niet zonder extra banen, extra wegen, behoud van onze landbouw voor voedselvoorziening en andere voorzieningen. 


Wij willen niet alleen stenen stapelen, maar bouwen aan een samenleving.