Energie-noodfonds voor het Flevolandse MKB!

Energie-noodfonds voor het Flevolandse MKB!

Energie-noodfonds voor het Flevolandse MKB!


Tijdens de begrotingsbehandeling is onze motie aangenomen voor een Flevolands energie-noodfonds voor het MKB, (culturele) instellingen en (sport)verenigingen. 


Met dit energie-noodfonds willen we deze organisaties tegemoet komen in de energiekosten, die momenteel zo enorm hoog zijn. 


Hiermee vullen we de bestaande regelingen vanuit het Rijk aan en zorgen we ervoor dat ondernemers en maatschappelijke instellingen niet omvallen.


De regeling wordt snel uitgewerkt zodat ondernemers, instellingen en verenigingen er snel gebruik van kunnen maken!