De Hogering in Almere is straks klaar voor de groei van Almere!

De Hogering in Almere is straks klaar voor de groei van Almere!

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?


De Hogering in Almere is straks klaar voor de groei van Almere!


Dankzij de inzet van de Flevolandse VVD hebben we de Hogering in Almere flink aangepakt. 


Volgend jaar is dit klaar en is de Hogering geschikt voor de groei van Almere, zowel voor inwoners als bedrijven. 


Wij blijven ons hard maken voor een goede doorstroming van het verkeer in Almere en daar zijn wij trots op!