Innovatie in de landbouw

Innovatie in de landbouw Wist u dat extra inzet op innovatie in de landbouw, door de VVD, op de Flevolandse agenda is gezet?

Innovatie in de landbouw


Wist u dat extra inzet op innovatie in de landbouw, door de VVD, op de Flevolandse agenda is gezet?


Flevoland is de landbouw provincie van Nederland. Wij moeten daar qua kennis en de transitie inzet volop gebruik van maken.


"Vanuit een motie van de VVD is er opdracht gegeven, om meer in te zetten op proeftuinen; met een brede inzet op innovatie. Hiermee zetten we in op de landbouwtransitie en het oplossen van de stikstofproblematiek.