Op 13 juli is de strategische agenda voor Flevoland door ons vastgesteld.

Op 13 juli is de strategische agenda voor Flevoland door ons vastgesteld.

Op 13 juli is de strategische agenda voor Flevoland door ons vastgesteld.


Met deze strategische agenda worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de provincie Flevoland en het Rijk.


Wij zijn tevreden dat de Staten in een vroeg stadium betrokken zijn bij de voorwaarden voor de samenwerking tussen het Rijk en de regio.


Gedeputeerde Staten kan nu van start met de onderhandeling.


Voor de VVD is het belangrijkste dat we in Flevoland niet alleen huizen bouwen, maar dat we bouwen aan een volwaardige samenleving waar je fijn kan wonen, werken en genieten.