Genoeg = Genoeg - niet ‘meer’ windmolens in Flevoland

Genoeg = Genoeg - niet ‘meer’ windmolens in Flevoland

Genoeg = Genoeg - niet ‘meer’ windmolens in Flevoland 


Flevoland gaat 100.000+ woningen bouwen, 

maar voor onze landbouwtransitie is ook ruimte nodig.


Nieuwe windparken passen er niet meer bij.


Er staan straks meer dan 400 windmolens in Flevoland.

Wij vinden dat meer dan genoeg en maken een duidelijke keuze voor Wonen, Werken en Landbouw.


Nieuwe vormen van energieopwekking worden vanaf nu niet meer ingevuld met nieuwe grootschalige windparken rondom de steden en dorpen.


Windparken kunnen op zee, maar nog beter is het als we vertrouwen op de inzet van kernenergie of thorium.