Vorige week is de Perspectiefnota vastgesteld.

Vorige week is de Perspectiefnota vastgesteld. Hierbij kijken we naar de ambities en financiën van de komende jaren voor onze provincie.

Vorige week is de Perspectiefnota vastgesteld. 

Hierbij kijken we naar de ambities en financiën van de komende jaren voor onze provincie. 

Wij kiezen voor een provincie die zich richt op wonen, werken en landbouw. 


Flevoland heeft een gezonde financiële positie en dat is belangrijk met de grote opgaven waar we de komende jaren hard op inzetten: 

De woningbouwopgave 

De stikstofproblematiek

Met het positieve financiële beeld van de provincie tegenover de alsmaar stijgende inflatie hebben we er voor gekozen de motorrijtuigbelasting volgend jaar niet te verhogen. 


Zo dragen wij ook bij aan lastenverlichting.