De nieuwe stikstofplannen van het Rijk brengen veel onrust, de boeren krijgen andermaal nieuwe plannen voorgelegd.

De nieuwe stikstofplannen van het Rijk brengen veel onrust, de boeren krijgen andermaal nieuwe plannen voorgelegd. Dit is ook voor Flevolandse boeren een slechte basis om te ondernemen!

De nieuwe stikstofplannen van het Rijk brengen veel onrust, de boeren krijgen andermaal nieuwe plannen voorgelegd. 

Dit is ook voor Flevolandse boeren een slechte basis om te ondernemen!


Om in de toekomst goed te kunnen boeren is meer inzet van innovatie nodig, meetsystemen voor het goed monitoren van de effecten mogen daarbij niet ontbreken.

Meten = weten: alleen dan kunnen de gevolgen in de praktijk goed worden gevolgd. Zo werken we samen aan de toekomst voor de Flevolandse boer en het natuurherstel. 


Voor Flevoland zijn door de minister nieuwe gebieden op de kaart ingekleurd, die alleen maar vragen oproepen. Wij hebben onze gedeputeerde hierover bevraagd en hem opdracht gegeven duidelijkheid bij de minister te halen, zodat de Flevolandse aanpak bepaald kan worden. 


De Flevolandse VVD blijft zich inzetten op het versneld legaliseren van pasmelders; vooruitlopend op het Rijk gaat de provincie hier mee aan de slag. Dit is één van de eerste stappen voor nieuw perspectief voor onze boeren!