Stop ontgassen op open wateren.

Stop ontgassen op open wateren. Over de Nederlandse waterwegen wordt veel vervoerd. Dit gaat van Noord naar Zuid, van Oost naar West en andersom.

Stop ontgassen op open wateren


Over de Nederlandse waterwegen wordt veel vervoerd. Dit gaat van Noord naar Zuid, van Oost naar West en andersom. Flevoland bevindt zich in het midden van drukke vaarroutes, waardoor tientallen schepen Flevoland passeren. Op deze schepen bevinden zich verschillende grondstoffen.


Schepen met vloeibare grondstoffen moeten ontgast worden. Momenteel wordt dit gedaan op onze open wateren. Dit is onacceptabel, want de uitstoot van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. Dit moet gestopt worden.


Met de inzet van mobiele ontgasinstallaties zijn landelijke regels en pilots hard nodig. Op die manier draagt Flevoland bij aan het beschermen van het milieu en onze gezondheid.