Geen zonnepanelen op Flevolandse landbouwgronden.

Geen zonnepanelen op Flevolandse landbouwgronden. Onze 90.000 hectare aan vruchtbare gronden in Flevoland willen we beschermen.

Geen zonnepanelen op Flevolandse landbouwgronden.

Onze 90.000 hectare aan vruchtbare gronden in Flevoland willen we beschermen.

Zeker in een tijd waarin oorlog de wereldvoedselproductie binnen Europa in gevaar brengt.

De Flevolandse VVD zet in op zon op dak en overige braakliggende gronden.


Maar we zetten niet alles op slot, goede argumenten tellen.

We bieden de mogelijkheid voor zonnepanelen op waterbassins binnen het glastuinbouwgebied.


Voor het bodemdalingsgebied zet de VVD volop in op andere oplossingen.

waarbij bestaande en nieuwe teelten de komende decennia mogelijk zijn.