De overheid verandert.

De overheid verandert. Dit vraagt om een nieuwe stijl ambtenaar.

De overheid verandert. Dit vraagt om een nieuwe stijl ambtenaar. NewPublic is een organisatie voor trainees binnen de overheid, voor mensen die verandering in gang kunnen zetten.


Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst van jong talent binnen NewPublic. Er vond een bruisende sessie plaats over succesvol debatteren, onder begeleiding van ons Statenlid Janet Klijnstra.


Elkaar versterken, daar doen we het voor!