In december vond het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat Flevoland plaats.

In december vond het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat Flevoland plaats. Uit het Jeugddebat is het idee ontstaan om een Jongerenraad in Flevoland op te richten.

In december vond het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat Flevoland plaats. Uit het Jeugddebat is het idee ontstaan om een Jongerenraad in Flevoland op te richten.


De VVD vindt dit een goed idee. Participatie is belangrijk en de inbreng van jongeren, in thema’s die de provincie raken, wordt gewaardeerd.


De Jongerenraad beperkte zich echter tot het thema Klimaat. Dit vindt de VVD een gemiste kans. Het is natuurlijk goed dat jongeren zich hierover uitspreken, maar er zijn ongetwijfeld nog meer onderwerpen waar jongeren een mening over hebben, die de VVD wil weten. Daarom heeft de VVD een amendement ingediend, waarin onder andere staat dat jongeren zelf de agenda mogen bepalen. Zo geven wij ruimte aan diverse thema’s die spelen in Flevoland. We hopen op een mooie samenwerking.