Verstedelijkingsconcept 2050

Verstedelijkingsconcept 2050 Er zijn veel grote plannen voor de regio rond Amsterdam.

Verstedelijkingsconcept 2050


Er zijn veel grote plannen voor de regio rond Amsterdam. Deze staan allemaal in het verstedelijkingsconcept 2050.

De Flevolandse VVD staat achter deze ontwikkelingen. De plannen zijn dus op de toekomst gericht, maar wij kunnen ons er zeker in vinden.

 

Belangrijk in al die ontwikkelingen is de IJmeerlijn. 

De Flevolandse VVD heeft wederom gepleit voor een verbinding tussen Almere en Amsterdam die voor de fiets, ov en auto bereikbaar is. 

Dit is voor ons niet voor de verre toekomst, maar een zeer concrete blik op de nabije toekomst.