De VVD is blij met het Coalitieakkoord en ziet een aantal belangrijke zaken voor Flevoland!

De VVD is blij met het Coalitieakkoord en ziet een aantal belangrijke zaken voor Flevoland!

De VVD is blij met het Coalitieakkoord en ziet een aantal belangrijke zaken voor Flevoland!

De woningbouw in Flevoland krijgt vanuit het coalitieakkoord een flinke stimulans. Hiermee kunnen we onze 100.000+ woningen bouwen!

Er komt extra geld voor de wegen rond steden, waaronder een belangrijke impuls voor Almere!

Er is eindelijk een besluit over de Lelylijn!

Lelystad airport wordt gezien als de oplossing voor verschillende uitdagingen rondom Schiphol!

Er wordt volop ingestoken op kringloop landbouw; laat Flevoland daar nu koploper in zijn!

Er wordt flink geïnvesteerd in klimaat en energie, waaronder eindelijk een concreet uitzicht op kernenergie!