Geen zonnepanelen meer op landbouwgrond

Onze provincie is neergelegd voor voedselproductie. Het is niet volgens de provinciale afspraken dat landbouwgronden vol worden gelegd met zonnepanelen.

Geen zonnepanelen meer op landbouwgrond


Onze provincie is neergelegd voor voedselproductie. Het is niet volgens de provinciale afspraken dat landbouwgronden vol worden gelegd met zonnepanelen.


In de afgelopen periode is maar liefst 62% van de zonnepanelen op kostbare landbouwgrond terecht gekomen.

De Flevolandse VVD wil dat een halt toeroepen.


Nieuwe afspraken met de Flevolandse gemeenten moeten voorkomen dat onze provincie vol komt te liggen met zonnepanelen die gefinancierd zijn door internationale investeerders.


Leg eerst zonnepanelen op daken en daarna op braakliggende terreinenin het buitengebied.


Daarbij leveren we nog steeds een bijdrage aan de klimaatdoelen en behouden we het karakter van onze landbouw provincie.


Voor de Flevolandse VVD is het helden: geen zonnepanelen meer op landbouwgrond!