De woonagenda voor de provincie Flevoland wordt 13 oktober door Provinciale Staten vastgesteld.

De woonagenda voor de provincie Flevoland wordt 13 oktober door Provinciale Staten vastgesteld.

De woonagenda voor de provincie Flevoland wordt 13 oktober door Provinciale Staten vastgesteld. 


De kwaliteit van wonen in Flevoland moet behouden blijven Fijne leefomgeving, Sterke infrastructuur, Goede werkgelegenheid.


De Flevolandse VVD is er van overtuigd dat gemeenten nu snel aan de slag gaan met bouwen voor de huidige en toekomstige inwoners.  


De provincie Flevoland krijgt een verbindende rol bij de samenwerking tussen gemeenten, bij de ruimtelijke indeling en het stimuleren van woningbouw. Dat is voor de Flevolandse VVD de juiste rol. 


Het zijn de gemeenten die nu moeten bouwen!