Ons voorstel ‘Flevoland Bloeit’ is door de provincie, LTO en FAC uitgevoerd.

Ons voorstel ‘Flevoland Bloeit’ is door de provincie, LTO en FAC uitgevoerd.

Ons voorstel ‘Flevoland Bloeit’ is door de provincie, LTO en FAC uitgevoerd. 


Flevoland bloeit is gericht op het vergroten van biodiversiteit in Flevoland, samen met al onze boeren. 


Door akkerranden en slootkanten te benutten zonder aanspraak te maken op vele hectares kostbare landbouw, vergroten we de biodiversiteit terwijl we de boeren vooral laten boeren. Zoals het hoort!