Afgelopen woensdag heeft de VVD Flevoland middels een breed aangenomen motie het college opdracht gegeven om haast te maken met de kaderontwikkeling rond datacenters in Flevoland.

Afgelopen woensdag heeft de VVD Flevoland middels een breed aangenomen motie het college opdracht gegeven om haast te maken met de kaderontwikkeling rond datacenters in Flevoland.

Afgelopen woensdag heeft de VVD Flevoland door een breed aangenomen motie het college opdracht gegeven om haast te maken met de kaderontwikkeling rond de datacenters in Flevoland.


Statenlid Franco Achtien: Het college is al sinds 2019 actief betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige datacenters in Flevoland. Dat ze pas in 2023 met een eigen strategie willen komen vinden wij echt te laat. Wij willen nog dit jaar resultaat zien.

De Flevolandse VVD staat in principe positief tegenover de ontwikkelingen rond de datacenters in Flevoland. Wel zijn wij van mening dat er goed gekeken moet worden onder welke voorwaarden dit gebeurt. Daarom steunen wij de onderzoeken die nu zijn aangekondigd en verwachten wij snel inzicht in hoe wij dit op een goede manier in het Flevolandse landschap kunnen passen.