De VVD wil graag dat het verhaal van Flevoland ook in de toekomst verteld kan worden.

De VVD wil graag dat het verhaal van Flevoland ook in de toekomst verteld kan worden. De VVD steunt de doorontwikkeling van Batavialand in combinatie met het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot van harte.

De VVD wil graag dat het verhaal van Flevoland ook in de toekomst verteld kan worden.

De VVD steunt de doorontwikkeling van Batavialand in combinatie met het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot van harte. Er moet echter wel een gedegen plan van aanpak opgesteld worden voordat de Provincie Flevoland incidenteel en structureel kan gaan investeren.

De Provinciale Staten hebben unaniem een amendement van de VVD en JA21 aangenomen. Dit amendement geeft scherpe randvoorwaarden mee voor dit plan van aanpak op weg naar een publieksvriendelijk, attractief en toekomstbestendig Batavialand.