Flevoland bloeit! Samen met onze inwoners, partners en sectoren werken wij aan de bloei van Flevoland. Hierbij hebben wij de agrarische sector hard nodig!

Flevoland bloeit! Samen met onze inwoners, partners en sectoren werken wij aan de bloei van Flevoland. Hierbij hebben wij de agrarische sector hard nodig!

Flevoland bloeit! 

 

Samen met onze inwoners, partners en sectoren werken wij aan de bloei van Flevoland. Hierbij hebben wij de agrarische sector hard nodig!

 

De agrarische sector levert een belangrijke bijdrage in onze provincie. Deze sector verdient daarvoor meer waardering. Naast de landbouwproductie en inzet op innovatie levert de agrarische sector een mooie bijdrage aan verduurzamingsprojecten.

 

Om de biodiversiteit te vergroten, heeft de VVD ingezet op het starten van de campagne ‘Flevoland Bloeit’. We zetten de eerste stap door het uitreiken van een pakket bloemenmengsel. Hiermee waarderen wij onze agrariërs en laten wij Flevoland bloeien.

 

VVD Flevoland is alle Flevolandse agrariërs zeer dankbaar voor hun inzet!