Op 31 maart hebben wij ingestemd met de bossenstrategie van de provincie Flevoland.

Op 31 maart hebben wij ingestemd met de bossenstrategie van de provincie Flevoland.

Op 31 maart hebben wij ingestemd met de bossenstrategie van de provincie Flevoland. Hier hebben wij wel een aantal kanttekeningen bij geplaatst.

Wij willen onze kostbare landbouw namelijk niet inruilen voor nieuw bos, maar we willen nieuw bos combineren met het bouwen van 100.000 woningen in bosrijke nieuwe woonwijken. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen de verschillende opgaven, passend binnen de beschikbare ruimte van Flevoland.

De inwoners en ondernemers van Flevoland moeten hier vooraf goed in worden meegenomen. “Nieuw bos op jouw landbouwgrond moet je niet in de krant lezen - hier moet je vooraf over geïnformeerd worden”, vindt Jan de Haan, woordvoerder bossenstrategie.