Veranderingen in de wereld

Veranderingen in de wereld

Veranderingen in de wereld, in Nederland en in onze eigen provincie Flevoland vragen onze aandacht. Onderwerpen als corona-, woningbouw-, stikstofcrisis en het klimaat vragen ook onze aandacht. De VVD zet zich in voor duurzame energieoplossingen en ook voor het herstel van de natuur en de voorbereiding van een veranderend klimaat.


In de Statenvergadering van woensdag 28 januari 2021 is het debat gevoerd over een subsidie van een half miljoen voor groene daken. Dit geld wil de VVD goed besteden. “Daarbij past een goede onderbouwing van het probleem voor de Flevolandse steden” – aldus Henri van Ulsen Statenlid voor de VVD. De VVD Flevoland had liever een uitgebreidt palet aan keuzes gezien en heeft tegen het voorstel gestemd.