Voor de kust van Lelystad is een door mensenhanden aangelegde eilandengroep gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.

Voor de kust van Lelystad is een door mensenhanden aangelegde eilandengroep gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.

Voor de kust van Lelystad is een door mensenhanden aangelegde eilandengroep gerealiseerd, mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland. De statenfractie van VVD Flevoland is dan ook enorm trots op de Markerwadden. Om de eerste fase van dit nieuwste stukje Nederland af te kunnen ronden, heeft de VVD ingestemd op een cofinanciering, samen met het Rijk en Natuurmonumenten. 


Met deze financiering worden belangrijke ecologische effecten bereikt. Hiernaast ontstaan op lange termijn ook economische kansen en realiseer je dus meer groei. Naast het toerisme en de recreatie die er zullen zijn, bieden de Markerwadden ook ruimte voor bijvoorbeeld aanleg van de IJmeerverbinding. Deze mogelijkheden brengen ecologie en economie samen. Een heleboel nieuwe kansen dus en verschillende aspecten die de VVD enorm belangrijk vindt.