Extra geld innovatiepilots landbouw.

Extra geld innovatiepilots landbouw. Hoe kunnen we de stikstofcrisis tegengaan? Een crisis waar de agrarische sector hard door wordt geraakt.

Extra geld innovatiepilots landbouw. Hoe kunnen we de stikstofcrisis tegengaan? Een crisis waar de agrarische sector hard door wordt geraakt. De VVD is van mening dat het vele praten omgezet moet worden naar daden; een snelle aanpak in de praktijk.

Met behulp van innovatiepilots in de praktijk wil de VVD ondersteuning bieden aan het terugdringen van stikstofdepositie. De niet bestede middelen van 2020 wil de VVD hiervoor inzetten.

Het door de VVD ingediende amendement ‘Innovatiepilots landbouw’ is tijdens de Statenvergadering met een meerderheid aangenomen.

De VVD is blij dat de sector nu echt aan de slag kan. Laat de sector snel de handschoen oppakken en pilots hiervoor bij de provincie indienen.