Aandacht voor werkloosheid onder de jeugd in Flevoland.

Aandacht voor werkloosheid onder de jeugd in Flevoland. Wij hebben tijdens de behandeling van de najaarsnota en de programmabegroting aandacht gevraagd voor de werkloosheid onder de jeugd in Flevoland.

Wij hebben tijdens de behandeling van de najaarsnota en de programmabegroting aandacht gevraagd voor de werkloosheid onder de jeugd in Flevoland.

Wij hebben een motie ingediend om te onderzoeken welke maatregelen de provincie kan nemen om de gemeenten en het Rijk te ondersteunen in het voorkomen en oplossen van werkloosheid onder de jeugd.  
 
Wij geloven erin dat iedereen een kans verdient op een goede carrière en dat het vinden van een baan na de studie bijdraagt aan een gezonder en succesvoller leven.

Door de corona crisis lijkt het erop dat vooral de jongeren deze belangrijke start gaan missen. Dat willen we voorkomen!