Er komt een nieuwe woonagenda voor Flevoland.

Afgelopen woensdag is de woonagenda voor de provincie Flevoland gedeeld. De Flevolandse VVD vindt dat de inwoners van de provincie zelf moeten kunnen beslissen over de indeling van hun provincie.

Er komt een nieuwe woonagenda voor Flevoland.


Afgelopen woensdag is de woonagenda voor de provincie Flevoland gedeeld. De Flevolandse VVD vindt dat de inwoners van de provincie zelf moeten kunnen beslissen over de indeling van hun provincie. 


Afgelopen woensdag zijn de eerste beelden voor een woonagenda voor de provincie Flevoland besproken. 

De woonagenda is een agenda waarbij partijen hun prioriteiten hebben benoemd.


De Flevolandse VVD vindt dat de inwoners van de provincie zelf moeten kunnen beslissen over de indeling van hun provincie.


De Flevolandse VVD is een groot voorstander voor het bouwen van woningen. Woningen voor huidige Flevolanders, maar ook voor nieuwe Flevolanders.


De Flevolandse VVD is ervan overtuigd dat de gemeenten in de provincie, weten wat de inwoners willen. De indeling van de steden laten we graag bij de gemeenten. 


De Flevolandse VVD vindt dat alleen woningen niet genoeg zijn. De Flevolandse VVD hecht veel waarde aan de leefomgeving. Een sterke infrastructuur, goede werkgelegenheid en een aantrekkelijke plek om te wonen vormen daarbij de basis.