Biodiversiteit Flevoland dat maken we samen

Voor het maken van het Biodiversiteitsplan vindt de VVD het belangrijk om met alle sectoren om tafel te gaan. Daarbij pleiten wij voor een intergrale invulling dat niet leidt tot nieuwe regels, maatregelen en/of extra kosten voor de sectoren die het nu ook al zwaar hebben.

Voor het maken van het biodiversiteitsplan vindt de VVD het belangrijk om met alle sectoren om tafel te gaan

Daarbij pleiten wij voor een intergrale invulling dat niet leidt tot nieuwe regels, maatregelen en/of extra kosten voor de sectoren die het nu ook al zwaar hebben.

De VVD wil met verschillende thema’s zoals het stikstofdossier, landbouw meerdere smaken, bosstrategie, klimaatdoelen etc. een intergrale invulling geven aan het biodiversiteitsplan. Dit met inbreng en inzet van interne/externe capaciteit en deskundigheid.

De VVD ziet voor zich dat het opstellen van het biodiversiteitsplan onderdeel wordt van de gesprekken van de stikstof gebiedstafels.

De VVD wil een gebalanceerde aanpak waar links en rechts ieder hun bijdragen doen. Daarbij slaan we niet door, maar komen met een goed plan samen met de sector, instanties, inwoners en inbreng van de politiek. Het is van groot belang dat de sectoren niet worden gelabeld en in een hoek worden gezet met uitspraken en kwalificaties. De enorme productiewaarde van de agrarische sector is van groot belang voor onze Provincie en mogen we vaker koesteren! Voor 2021 t/m 2025 moet er nog dekking worden gevonden voor een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor zullen bij de najaarsnota echte keuzes gemaakt moeten worden. Het is dan ook raadzaam om vanuit het in elkaar schuiven van projectaanpak beschikbare Rijksmiddelen slim voor Flevoland in te zetten. Dit zal betekenen dat er in Flevoland geen extra aanspraak hoeft worden gedaan op de huidige begroting.