Provinciale Staten stemmen in met Meerjarenprogramma Almere.

Bij het Meerjarenplan wordt er fors ingezet op het versterken van de economie en het onderwijs en dat vinden wij belangrijk. Wij hebben met sommige projecten meer dan met andere, maar zien in dit programma een mooie balans en zullen hiermee instemmen.

Met dit meerjarenprogramma Almere 2.0 draagt de provincie jaarlijks €6,7 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van Almere. Dit is belangrijk voor de ambitie van Almere om de 5e stad van Nederland te worden.

Er wordt fors ingezet op het versterken van de economie en het onderwijs en dat vinden wij belangrijk. Evenals het verder ontwikkelen van Almere Centrum en inzet op de unieke natuur en waterrijke identiteit van de stad.

Liberalen hebben met sommige projecten meer dan met andere. Maar wij snappen dat dit een samenspel is van meerdere partijen en zien in dit programma een mooie balans en hebben hiermee ingestemd.

Veel aandacht was er voor de reserveringen voor een museale voorziening in de stad. Hiervoor is aparte besluitvorming nodig. Wij hebben ingestemd met het inzetten van de voorbereidingen, omdat wij een museum in Almere een mooie aanvulling vinden. Wij besluiten hierover definitief wanneer er goed onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid.