Wat willen we graag dat het college uit gaat werken de komende maanden richting de begroting?

Wat willen we graag dat het college uit gaat werken de komende maanden richting de begroting? Er is een rijtje met thema’s. Niet elk punt telt voor ons even zwaar. Het gaat nu om het versterken van de economie en het in stand houden van de werkgelegenheid en niet elk thema draagt daar evenveel aan bij.

Er is een rijtje met thema's. Niet elk punt telt voor ons even zwaar. Het gaat nu om het versterken van de economie en het in stand houden van de werkgelegenheid en niet elk thema draagt daar evenveel aan bij.

Het verbaast ons dat de economie niet als nadrukkelijk thema wordt benoemd. De motor van Flevoland staat niet in het rijtje, terwijl juist nu investeren in de economie belangrijk is. Dat willen wij dan ook als eerste thema benoemen.

Economie, Corona, Stikstof en de woonopgave zijn nu wat ons betreft het belangrijkst. De VVD vraagt het collega om voorstellen te doen hoe we de noodzakelijke inzet voor de economie mogelijk kunnen maken.

De wereld staat nu echt op zijn kop. Wij hebben behoefte aan uitgesproken keuzes. We kunnen niet vasthouden aan alles wat voor COVID-19 is bedacht, er is nu een nieuwe werkelijkheid. Wij zijn het dan ook eens dat wij, als Staten, het college nu richting geven. Wij zijn daar duidelijk in, prioriteit één is het aanjagen van de economie.