Geen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken in Flevoland

Flevoland heeft een belangrijk besluit genomen over de invulling van de klimaatdoelen 2030. De VVD vindt het belangrijk om ruimte te geven aan geothermie (aardwarmte), thorium (komt uit zand, steen en erts), waterstof en kijkt met belangstelling naar de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. De VVD wil geen nieuwe vormen van energieopwekking door grootschalig windparken rondom steden en dorpen te bouwen.

Wij willen geen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken in Flevoland. Flevoland heeft een belangrijk besluit genomen over de invulling van de klimaatdoelen 2030. In de concept RES (Regionale Energie Strategie) wordt aangegeven welk aandeel Flevoland in de landelijke energieopgaven gaat leveren. Op dit moment levert Flevoland al 7% van de landelijke opgave. Straks levert Flevoland 13% van de landelijke opgave.

Ons Statenlid van Ulsen doet een oproep om meer in te zetten op nieuwe energiebronnen en energiedragers. De VVD vindt het belangrijk om ruimte te geven aan geothermie (aardwartme), thorium (komt uit zand, steen en erts), waterstof en kijkt met de belangstelling naar de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kernenergie.

Flevoland zal de komende jaren aan ruim 400 windmolens ruimte bieden. Dit is volgens de VVD genoeg, de VVD wil geen nieuwe vormen van energieopwekking door grootschalig windparken rondom steden en dorpen te bouwen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op het land.

"Wij willen geen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken in Flevoland; liever zien wij alternatieve energievoorzieningen als oplossing voor de energietransitie."