Wensen en bedenkingen vanuit de Staten op de MRA agenda 2.0

Afgelopen periode is de Metropool Regio Amsterdam (MRA) agenda 2.0 besproken. De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten waaronder Almere en Lelystad en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

Voor de Flevolandse VVD is de MRA van enorme waarde. Steeds meer zien wij dat de uitdagingen waar Flevoland mee te maken heeft niet ophouden bij een gemeente- of provinciegrens, waardoor het dus voor ons logisch is dat wij vanuit Flevoland actief de samenwerking opzoeken met naburige gemeentes en provincies. Omdat veel van de stedelijke opgaves vanuit de regio Amsterdam komen, ligt een sterke verbinding met de MRA voor de hand.

De agenda

De nieuwe MRA agenda bevat een hoop goeds; het benoemt uitdagingen waar we bijna allemaal wel mee te maken krijgen de komende periode. Echter, wij zijn wel van mening dat er een duidelijke prioritering moet komen vanuit Flevoland; wij willen namelijk niet alleen de woningnood van de MRA oplossen, maar ook zien dat er met de woningbouw opgave ook gesproken wordt over de bereikbaarheid en de werkgelegenheid. Om het concreet te maken; wij willen niet alleen huizen, maar ook wegen en banen. Sterker nog, wat de Flevolandse VVD betreft horen wegen, banen en woningen onlosmakelijk bij elkaar; alleen dan zorgen we er voor dat Flevoland een volwaardige partner wordt in de MRA, dat onze inwoners kunnen profiteren van de enorme economische ontwikkeling in het MRA gebied en dat er een divers woningaanbod kan komen. Op het gebied van infrastructuur vinden wij ook dat er veel meer aandacht moet komen voor de IJmeerverbinding; wat ons betreft een onlosmakelijk deel van de ontwikkeling van de MRA regio.

Om dat goed te kunnen bereiken, is het belangrijk dat onze provincie, maar ook onze gemeentes zorgen dat er autonomie wordt behouden; samenwerken is beter dan bestuurlijk of operationeel integreren. Wat ons betreft zien wij dus ook geen samenvoeging van bijvoorbeeld de vervoersregio voor ons. Zaken beter op elkaar afstemmen kan wat ons betreft tot hetzelfde resultaat leiden.

Wensen en bedenkingen vanuit de Staten

Tijdens de komende Provinciale Staten vergadering mogen de Staten wensen en bedenkingen meegeven. Ons Statenlid Franco Achtien heeft hierin het voortouw genomen en een amendement opgesteld met de Flevolandse prioriteiten. 18 december wordt hierover gestemd. Wordt vervolgd dus! 

Zie ook:

https://www.facebook.com/vvdflevoland

https://www.instagram.com/p/B58CnCXJQTO/?utm_source=ig_web_copy_link