Flevolandse VVD volgt ontwikkelingen zorg met belangstelling!

Het verkennersrapport over de toekomstige zorg in Flevoland draagt bij aan herstel van vertrouwen en de beschikbaarheid van goede zorg voor iedereen in Flevoland. De Statenfractie van de VVD zal zich daar ook sterk voor blijven inzetten.

Wij volgen de ontwikkelingen in de Flevolandse zorg en de uitwerking door de zorgtafels met grote belangstelling.

De VVD neemt daarom samen met SP en CDA zitting in een werkgroep om uit te werken hoe de Staten goed kan worden geïnformeerd over de voortgang en het proces m.b.t. verbetering van de zorg in Flevoland.

De voltallige commissie heeft op 25 september tevens ingestemd met een dynamische lobby strategie om waar nodig druk te kunnen zetten en aandacht te vragen bij de Minister en Tweede Kamer.

Voor nu houden wij een stevige vinger aan de pols op dit belangrijke onderwerp. Wordt vervolgd!


Zie ook:

https://www.facebook.com/vvdflevoland

https://www.instagram.com/p/B23UVluobya/?utm_source=ig_web_copy_link