Resultaat debat startnotitie RES

Woensdag 18 september heeft het debat plaatsgevonden over de startnotitie Regionale Energie Strategie. Tijdens het debat heeft de Flevolandse VVD, samen met de PVDA, een motie ingediend die toeziet op zorgvuldige participatie van onze inwoners.

Flevoland staat aan de vooravond van het ondertekenen van het landelijk klimaatakkoord. Voor het invullen van de klimaatdoelen gaan alle provincies (regio’s) een bod uitbrengen. Voor de Flevolandse inbreng heeft de VVD-Flevoland de discussie over de ambities en inbreng geopend: wat gaat Flevoland inbrengen, hoever willen we gaan en doen we al niet genoeg als koploper?

“De inwoners van Flevoland moeten in het uitbrengen van het bod en hun bijdrage goed worden meegenomen. Dit gaat over een ieders zijn leefomgeving … ” – aldus de VVD-woordvoerder Henri van Ulsen.

De provincie Flevoland levert momenteel een landelijke bijdrage van 7% (2,4 Twh) en met de realisatie van het goedgekeurde Windplan en Zon op Land zal de bijdrage de komende jaren doorgroeien naar maar liefst 13,5% (4,7 Twh). Dit afgezet tegen de landelijke opgave van in totaal 35 Twh neemt Flevoland hier een aanzienlijk deel voor haar rekening!

De VVD is van mening dat de inwoners van Flevoland bij het uitbrengen van een breed gedragen bod moeten worden betrokken. Hierbij zal de mening opgehaald moeten worden en niet alleen de baten, maar ook zeker de lasten inzichtelijk gemaakt moeten worden. Daarnaast kan iedere Flevolander zelf ook zijn bijdrage leveren in de vorm van het doorvoeren van energie besparingsmaatregelen. “Ik heb het over heldere uitleg en communicatie naar onze inwoners om achteraf vragen en protesten te voorkomen” – aldus van Ulsen. 

Voor de participatie met de inwoners heeft de VVD-Flevoland samen met de PVDA Flevoland een motie ingediend. Daarbij wordt het College van Gedeputeerde Staten opgedragen om de inwoners van Flevoland nauw te betrekken in de totstandkoming van de RES. De inzet van de Flevolandse VVD is gericht op een breed gedragen bod als bijdrage aan de klimaatdoelen waarbij Flevoland niet het braafste jongetje van de klas hoeft te zijn