Politieke seizoen geopend!

Na het zomerreces zijn de Statenleden van de Provincie Flevoland weer van start gegaan. Afgelopen maandag gaf Leen Verbeek (commissaris van de koning van Flevoland) hiervoor het startschot. “We staan aan de vooravond van een grote politieke agenda met ambitieuze onderwerpen zoals de klimaatopgave, mobiliteit/OV, bodemdaling problematiek ….. “ – aldus de commissaris.

Een rondleiding op het eiland Schokland heeft de Statenleden inzicht gegeven in de cultuurhistorie van het mooie eiland.

Ter afsluiting van de aftrap hebben onze Statenleden Henri van Ulsen en Franco Achtien, op de zeeptkist een korte pitch gehouden over de onderwerpen; Strategische Agenda en contact met bewoners.

Hoe ziet onze Provincie er over 20 tot 30 jaar uit en welke onderwerpen moeten wij dan het hoofd geboden hebben? Henri van Ulsen ging in op de klimaatakkoord, mobiliteit/ov (zoals onderzoek Lelylijn), bodemdaling problematiek, woningbouwopgave. ‘Wat willen wij onze kinderen en opvolgende bestuurders meegeven? Het nadenken en werk hiervoor begint met het uitzetten van de lange termijn lijnen”, aldus Henri van Ulsen.

Franco Achtien sprak over de manier waarop het provinciale bestuur het beste in contact kan blijven met haar inwoners. "Hierbij zijn verschillende manieren te bedenken, waarbij er in de samenleving ook verschillende informatiebehoeften bestaan. Moeten we zenden of moeten we er voor zorgen dat we makkelijk te vinden zijn en dat alles dan compleet en ordentelijk is? Ik denk een beetje van beide, maar we moeten ons wel beseffen dat de maatschappij aan het veranderen is en wij moeten onze interactie met de samenleving hierop aanpassen", aldus Franco Achtien. 


De eerste Statenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en de Flevolandse VVD fractie is met enorm veel energie van start gegaan om het nieuwe coalitieakkoord vorm te geven en Flevoland een stukje mooier te maken!