Tussenstand informateurs

Woensdag 26 juni hebben we een tussenstand gehad van de informateurs, de heer van Beek en de heer van Bochove. Beide informateurs hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de vorderingen in het informatieproces.

Woensdag 26 juni hebben we een tussenstand gehad van de informateurs, de heer van Beek en de heer van Bochove. Beide informateurs hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de vorderingen in het informatieproces. Er is op basis van de huidige gesprekken voldoende vertrouwen in een verdere samenwerking met de VVD, GL, CDA, CU, PvdA en D66. Hiervoor hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om beide informateurs te benoemen als formateurs.

In de huidige samenwerking met de eerder genoemde partijen gaan we nu een mogelijk coalitie akkoord uitwerken. Voor ons is het echter niet zo dat wij alleen kijken naar die specifieke partijen. Wij vinden dat we op belangrijke thema’s voor de Flevolandse inwoners ook goed kunnen samenwerken met de partijen die nu niet aan de onderhandelingstafel zitten. Elke politieke partij in de Provinciale Staten van Flevoland is er namelijk om het algemeen Flevolands belang te dienen. Wij gaan dus in de komende periode ook op zoek naar wisselende meerderheden en hopen partijen te vinden die goede plannen steunen. Wij willen dus ook expliciet de niet-coalitiepartijen betrekken bij het nog mooier maken van onze mooie provincie. Dat is niet alleen goed voor onze provincie, maar vergroot ook het democratisch proces. Wij willen in deze fase vooral vooruitkijken naar een werkbare meerderheid die enige mate van bestuurlijke zekerheid dient, dus zullen met ons verkiezingsprogramma in de hand een zo liberaal mogelijk coalitie akkoord proberen te bewerkstelligen. Daar mag u ons aan houden.

Wordt vervolgd dus!

Zie ook:

https://www.facebook.com/vvdflevoland/videos/2048158815493067/?__tn__=kC-R&eid=ARCAPzgoBHlttwqey0AKEjCfIpM9egZFbyaKoaDSfbYqLW5l7J2_XVzSW_t-LHbNYRQ30yLa5xUqn2Qc&hc_ref=ARTL9A1gEZ_RcfnKBZmmCgdlZV2IDBO8hMjKYdJlgGqk_o4h1lVe_HgqbvQpoOCAo2Q&fref=nf&__xts__[0]=68.ARASmYs2CEex8XkN_Be2AdNKjG650W9x_GJrqcTw3WWdcgGgVcHPKPqATSoTQYLXhgAIQbs6qCCiN5XnQpla5SrL2wN-RMxW7ua5CPxa8q54_imzs2yzNqcCk1FwAkH7F73MgjZQazG-Sz6lx28Fa5zxuFQKsxzGQg8TazNbKsUicWTGC8R-9Fqruaxf8yimQZmA4dkS02R9xZpOrt9TGrYoWhQH7diuDMoJHdt_fDHst3fl2ZiPy2ai-KHdspmhB53jRO0-Gua4_NorA1EKAoAqSz9op1_yWZy3z5mnW1p-iNtY-_mowz_LXxNlhLmIlhc7Yb4sT66NmJzgFA2e-RgjECWUrAuuYkspAQ