Onze landbouw beschermen én beter maken

Minister-President Mark Rutte daagt agrarische studenten uit. Nederland is een fantastisch land, met een land- en tuinbouw van hoge kwaliteit. We zijn er zelfs tweede voedselexporteur van de wereld mee geworden. Dat willen we graag zo houden en beter maken. Dat betekent dat we moet beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd. En dat doen we niet alleen.

‘Boer zijn’ vraagt steeds meer van onze ondernemers. Om de vraag te beantwoorden hoe we onze landbouw zo goed mogelijk kunnen beschermen én naar een nog hoger niveau kunnen tillen, ging onze eigen Mark Rutte in gesprek met de agrarische ondernemers van de toekomst: studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten. Zoals zij het zelf beschrijven, studenten die worden opgeleid voor Natuurtalenten. Want zij worden klaargestoomd om de high-tech landbouw verder te brengen.

Een ding werd meteen duidelijk tijdens de bijeenkomst, benadrukt Rutte: “Onze Nederlandse land- en tuinbouw is voor iedereen van belang. Boeren en tuinders zorgen voor een ruim aanbod aan zuivel, vlees, groente en fruit voor ons allemaal. In binnen - en buitenland. En hoewel het – gelukkig – een vanzelfsprekendheid is voor velen dat schappen gevuld zijn, moeten we nooit vergeten dat de boeren en alle andere agrarische ondernemers zich daar 7 dagen in de week keihard voor inzetten.”

Deze doeners verdienen daarom dat we naast ze staan, met waardering en respect. Want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat boeren goed kunnen blijven boeren. Niet alleen besprak Mark Rutte hoe hij tegen onze mooie landbouwsector aankijkt, hij daagde de studenten ook uit. Hij verzocht de studenten voor de zomer met voorstellen te komen. “Kom met voorstellen waarbij landbouw slim ingezet kan worden om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Zo slaan we de handen ineen, werken we op een positieve manier aan onze economie en zorgen we ervoor dat we Nederland schoon én welvarend doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.”

Deze uitdaging werd gretig in ontvangst genomen. Aeres heeft namelijk het Agro Innovation Centre waar agro-technisch onderwijs en onderzoek samen komen. De studenten presenteren de plannen aan Mark Rutte, Helma Lodders en Jan Huitema persoonlijk, die er vervolgens weer de boer mee op kunnen!